ROK 2012

 

Dnia 29 stycznia 2012 r. na mszy św. o godzinie 12 został przyjęty na kandydata do służby ministranckiej Mikołaj Głąb. Podczas uroczystego nałożenia szarfy, ks. Proboszcz powiedział słowa: usługujący przy ołtarzu służy Panu Bogu i pomaga kapłanowi podczas liturgii.

 

 

 

Rekolekcje wielkopostne w dniach 18 - 20 marzec 2012 w parafii św. Wawrzyńca w Głogowie wygłosił ks. por. Stanisław Denys - kapelan wojskowy.

 

Podczas nabożeństwa Gorzkich żali towarzyszył nam szczególny krzyż - z odłamków pocisku z Afganistanu.

 

19 marca 2012r. w święto św. Józefa, patrona m.in. czystości, w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szprotawie, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej JE ksiądz biskup dr Stefan Regmunt ustanowił 17 nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

Z naszej parafii, do tej posługi został powołany pan Zbigniew Ostrowski, któremu Ks. Biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

 

 

 

 

 

Dnia 28 marca 2012 r. z Przedszkola nr 19 "Bajka" - Dzieci ze swoimi Opiekunami przyniosły do kościoła piękną palmę. Za ten dar bardzo serdecznie dziękuję - ks. Proboszcz Paweł Tokarczyk

 

 

 

 

 

 

A to dowód - kartka z podpisami wszystkich Dzieci, które przyszły do Kościoła św. Wawrzyńca w Głogowie.

 

 

Przedszkole nr 9 z ul. Perseusza przyniosło piękna palmę do Kościoła w dniu 30 marca 2012 r. Za zorganizowanie tego pielgrzymowania do naszej świątyni bardzo serdecznie dziękuję. ks. Paweł Tokarczyk - proboszcz

 

 

 

Dzieci z obu grup najpierw przywitały Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Odbyła się krótka konferencja Ks. Proboszcza a następnie uroczyście palmy zostały ustawione w prezbiterium. Choć jest to czas postu Dzieci zostały obdarowane słodyczami - w podziękowaniu za przybycie do kościoła św. Wawrzyńca w Głogowie - Brzostowie. Paniom Wychowawczyniom, które brały czynny udział w konferencji trzeba też pięknie podziękować.

 

 

Wielki Czwartek 2012 - rozpoczęcie mszy św. z udziałem kleryka Marcina Wójcika

 

 

Życzenia w Wielki Czwartek składają : Caritas i Grupa Adoracyjna

 

 

 

 

W. Czwartek - przyjęcie do grona Ministrantów Mikołaja Głąb

 

 

 

W. Czwartek - dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa - dzień wdzięczności Bogu samemu za to wszystko kim i gdzie jesteśmy w Kościele Jezusa Chrystusa.

 

 

Betlejem, kwiecień 2012 - pielgrzymka z Głogowa

 

 

Góra Mojżesza - Góra Synaj po wschodzie słońca - 22 kwiecień 2012 r. godz. 5.15

Grupa pielgrzymów zapisana w parafii św. Wawrzyńca - Betlejem 2012 r.

Betlejem przed wejściem do bazyliki Narodzenia - 2012 r.

Grupa przed domem św. Piotra

Parafianie uczestniczący w katedrze gorzowskiej na święceniach kapłańskich dnia 26 maja 2012 r.

Ks. proboszcz Paweł Tokarczyk 26 maja 2012 r. przed katedrą gorzowską

Święceń kapłańskich udzielił J. E. ks. Biskup Stefan Regmunt

 

Podczas Litanii do Wszystkich Świętych odśpiewanej w języku łacińskim kandydaci do kapłaństwa w postawie uniżenia proszą o potrzebne łaski.

Nałożenie rąk od Biskupa poprzez wszystkich obecnych Prezbiterów - pośrodku ks. Wojciech Oleśków.

Nowo wyświęcony kapłan Wojciech spożywa Komunię Świętą.

Już dzisiaj tak jest przyozdobiona brama, jutro Prymicje w naszej Parafii.

Dnia 27 maja 2012 r. uroczystość Prymicyjna Ks. Wojciecha Oleśków rozpoczęła się błogosławieństwem Rodziców przed domem.

Uroczysta procesja z domu Ks. Prymicjanta do Kościoła.

Podczas procesji towarzyszyła nam kapela muzyczna.

Pani Zofia Partyka zorganizowała wieniec i zaprosiła Młode nasze Parafianki do prowadzenia Prymicjanta wraz z Rodzicami.

Mszę św. odprawia nasz parafianin ks. Wojciech Oleśków.

Tego samego dnia (27.05.2012r.) mieliśmy również inną, ważną uroczystość. Czternaścioro Dzieci po raz pierwszy, z wielką radością przyjęło Pana Jezusa do swego Serca.

Foto: STOP-VIDEO

Dnia 2 czerwca 2012 r. na terenie przykościelnym św. Wawrzyńca Głogowskie Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" i Parafialny Zespół Caritas zorganizował radosne spotkanie dla Dzieci.

Boże Ciało - 7 czerwiec 2012 r. W procesji Eucharystycznej uczestniczy wraz z proboszczem Pawłem Tokarczykiem ks. Neoprezbiter Wojciech Oleśkow.

Powitanie J.E. Ks. Bp Adama Dyczkowskiego przed świątynią w dniu 9 czerwca 2012r.

Poświęcenie kaplicy błogosławionego Jana Pawła II

Ofiarodawcy p. Gajda

Wnętrze świątyni przed bierzmowaniem.

Ks. Biskup Adam z Prezbiterami obecnymi na bierzmowaniu.

Podziękowanie

Dnia 17 czerwca Ks. Jan Bagiński razem z Grupą Muzykującą - ukazał pracę duszpasterską - w Archidiecezji Lwowskiej. Po mszach świętych Młodzież kwestowała na rzecz wspólnoty Kościoła we Lwowie.

Młodzież brała czynny udział w liturgii każdej mszy świętej niedzielnej tj. sobota godz. 18:00, niedziela godz.8:00, godz. 10:00, godz. 12:00, godz. 16:00.

Ks. Jan Bagiński wygłosił Słowo Boże, ale jak przystało na księdza muzykującego czynnie włączył się w ubogacenie liturgii.

Ks. Jan Bagiński podczas głoszenia Słowa Bożego

Dnia 17 lipca 2012 r. na terenie parkingu przy naszym kościele odbył się festyn: " Bezpieczne wakacje - 3 Godziny dla Rodziny" - Festyn został zorganizowany przez Stowarzyszenie : " Otwarte Drzwi"

W programie festynu odbyły się pokazy Ratownictwa Medycznego, Policji oraz konkursy

Dnia 10 sierpnia 2012 r. w święto św. Wawrzyńca nasza wspólnota parafialna zgromadziła się na uroczystej mszy św. odpustowej o godzinie 18:00. Uroczystości przewodniczył ks. proboszcz z Łagoszowa Wielkiego Dariusz Siuda.

Na zakończenie uroczystości procesja Eucharystyczna z udziałem Kapłanów z dekanatu.

Dziękuję za liczny udział w uroczystości i zaangażowanie.

2 września 2012 r. na Mszy św. o godzinie 8:00 dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne zbiory. Na Msze św. Dożynkową Rolnicy przynieśli wieniec dożynkowy oraz chleb.

Msza święta zamówiona została przez 14 Rolników z osiedla Brzostów oraz Koło Rolnicze.

Po mszy świętej podzieliliśmy się poświęconym chlebem na plebanii. Bogu niech będą dzięki za wspólną modlitwę i spotkanie braterskie.

Dnia 16 września 2012 roku o godzinie 12:00 odprawiona została Msza św. dziękczynno - błagalna, w 25 rocznice złożenia pierwszych ślubów zakonnych naszego parafianina, brata Jarosława Łyskawki - oblata.

Na początku Mszy świętej Jubilatowi życzenia złożyły Dzieci - w darze przekazały słodycze.

Młodzież składając życzenia podarowała rycinę naszego kościoła.

Przedstawiciele Grup Parafialnych oraz Rady Parafialnej wręczając kwiaty dziękowali Jubilatowi za obraną drogę powołania życząc wytrwałości na dalsze lata.

Ksiądz Proboszcz w wygłoszonym okolicznościowym kazaniu podkreślił rolę powołania w Kościele. A każda wspólnota parafii cieszy się i modli o powołania jak również powołanym o wytrwanie w powołaniu.

Na zakończenie Drogi nasz Jubilat podziękował za tę uroczystość i użyczył proboszczowi swój krzyż zakonny, którym wszyscy licznie zgromadzeni Parafianie i Goście Jubilata zostali pobłogosławieni.

28 września 2012 r. o godzinie 15:00 w ramach "Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata" na skwerze, przy zbiegu ulic Kasztanowa i Lipowa modliły się przy krzyżu 53 Osoby z naszej Parafii.

W dniach 1 i 2 października 2012 r. z naszej Parafii 46 Osób uczestniczyło w pielgrzymce autokarowej do Częstochowy. W drodze zatrzymaliśmy się w Trzebnicy - byliśmy w Bazylice i w klasztorze u Sióstr Boromeuszek.

Po klasztorze oprowadza nas siostra Justyna.

Przed wejściem do klasztoru.

Już w Częstochowie zatrzymujemy się w kościele św. Barbary przy cudownym źródełku.

Gospodarzem - Proboszczem tej świątyni jest Ojciec Ryszard Bortkiewicz - tutaj przy źródełku, gdzie nabieramy sobie wodę.

Po odprawionej Drodze Krzyżowej na wałach jasnogórskich wspólne zdjęcie naszej grupy pielgrzymkowej.

Żegnając Jasną Górę udajemy się do Parku Miniatur Sakralnych - Sanktuarium Św. Jakuba Santiago de Compostela.

A tu Fatima.

W dniach 4-7 listopada Obraz Jezusa Miłosiernego gościmy w naszej Parafii.

Uroczyste nawiedzenie Obrazu z udziałem naszego biskupa ks. Stefana Regmunta.

Kolejny dzień Peregrynacji Obrazu w naszej parafii.

Rekolekcje podczas Peregrynacji głosi ks. Jerzy Gugała - pallotyn

Wystrój świątyni

Pan Paweł Zagórski - nasz zacny Kościelny przed obrazem Miłosiernego Jezusa

 

25 listopada 2012 r. w Uroczystość Chrystusa Króla - nasza Parafia gościła Alumna roku II z Paradyża, Adriana Nowickiego. Obecność Alumna była związana z Patronalnym Świętem naszego Seminarium, które przypada w ostatnią niedzielę roku kościelnego. Alumn Adrian jest głogowianinem - z parafii NMP Kr. Polski.

Alumn Adrian na mszach świętych odczytał list Rektora Seminarium. Po mszy świętej o godzinie 10:00 poprowadził spotkanie z Młodzieżą. Za złożone ofiary w tym dniu w imieniu Seminarium bardzo serdecznie dziękuję.

9 grudnia 2012r. po Mszy św. odbyło się spotkanie ze św. Mikołajem. Parafialny Zespół Caritas - organizator tego spotkania pragnie bardzo serdecznie podziękować za złożone ofiary do puszek. Św. Mikołaj wręczył 101 paczek.

Dzieci zaśpiewały: " Bądź pozdrowiony Gościu nasz", a Dziewczynka Martyna Juźwiak wyrecytowała powitalny wiersz.

Panie z PZC przy parafii św. Wawrzyńca w Głogowie.

A to już moment rozdzielania paczek przez św. Mikołaja.