MAŁŻEŃSTWO

Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej.

Osobiste zgłoszenie się narzeczonych w kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedślubnego powinno nastąpić najpóźniej 3 miesiące przed ślubem.

 

Dokumenty potrzebne w przygotowaniach do sakramentu małżeństwa:

- metryka chrztu (aktualna - z datą do 3 miesięcy wstecz)

- data I-szej Komunii Św. (z pamiątki I Komunii Św.)

- dowód osobisty

- ostatnie świadectwo katechizacji (świadectwo ze szkoły)

- świadectwo bierzmowania - konieczne w wypadku, gdy bierzmowanie nie jest odnotowane na metryce chrztu, wtedy należy udać się po zaświadczenie do parafii, w której udzielono sakramentu bierzmowania

- zaświadczenie o uczestniczeniu w kursie przedmałżeńskim dla narzeczonych oraz z poradni rodzinnej

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego - potrzebne do ślubu konkordatowego, czyli ślubu kościelno-cywilnego (ten dokument ma ważność przez 3 miesiące i musi być aktualny w dniu ślubu)

- jeśli wcześniej zawarto już związek cywilny, to trzeba przynieść akt ślubu cywilnego z USC

- w przypadku, gdy ślub ma być poza parafiami narzeczonych, wtedy potrzebna jest pisemna zgoda od Proboszcza jednego z narzeczonych na ślub w innej parafii

- dane świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

- w przypadku, gdy jeden z małżonków zmarł i druga strona chce zawrzeć ponownie sakrament małżeństwa, wtedy potrzebny jest akt zgonu małżonka

 

W sprawie muzycznej oprawy ślubu prosimy o kontakt z organistą.