Dla dzieci klas III rozpoczyna się Rok Wielkiej Przygody z Panem Jezusem – przygotowanie do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Przed nimi wielki dzień. Pan Jezus przyjdzie, aby zamieszkać w ich sercach. Do tego spotkania potrzeba się wspólnie przygotować przez modlitwę, uczęszczanie do kościoła, ucząc się, aby umieć odróżnić dobro od zła; odrzucać zło, a wybierać dobro.

W tym przygotowaniu będą pomagali Rodzice, którzy dołożą wszelkich starań, aby się ich dzieci do tego dnia jak najlepiej przygotowały. Dla nich ten czas przygotowania, to prawdziwe rekolekcje, sięgające do chwili, gdy pierwszy raz z radością dziecka przeżywali tą samą radość. Przygotowywanie dzieci do sakramentu pokuty i do Komunii św. potrzebuje wsparcia rodziców. Na nic starania katechety bez ich pomocy. Do rodziców należy radość przekazywania wiary płynącej z zobowiązań Chrztu św.

Przygotowanie to ma wiele płaszczyzn:

Przygotowanie duchowe: Główną rolę odgrywają rodzice i rodzina, a dopiero w dalszej kolejności katecheta.

Rola rodziców: Żyją z dziećmi, na co dzień i dzieci na nich patrzą. Na ile rodzice wierzą i czują wartość życia religijnego, na tyle też dzieci wierzą. Jeżeli dzieci nie widzą rodziców modlących się na kolanach, to czy będą się modlić? Są dzieci, które wprost mówią, że ich rodzice nie wierzą. Takim dzieciom jest trudno. Ale co ciekawe i takie dzieci czasem pokazują, że bardzo kochają Boga (Bóg działa). Jest to bardzo smutne, gdy ktoś z rodziców nie doświadczył piękna życia religijnego (może tak być z wielu przyczyn) i pozbawia dziecka tego cudownego doświadczenia.

Należy zwrócić uwagę na:

Nasz udział we Mszach Św. – czy chodzimy, nasz przykład (uczestniczyć w nich z dzieckiem). Msze niedzielne – zwłaszcza te dla dzieci (ale również o każdej innej porze).

-Udział w nabożeństwach: różańcowe, roraty, …

-Wspólna codzienna modlitwa rano i wieczorem.

-Świadectwo – rozmowa, zachęcenie dziecka.

-Przygotowanie intelektualne.

Chociażby się mogło wydawać, że główną rolę odgrywa tu katecheta, to jednak i tu rodzice mają główny wpływ. Sam katecheta niewiele może zdziałać.

Rola rodziców

– Zaglądać do zeszytu – czasem podpisać, by było widać, że rodzic sprawdził.

– Rozmawiać z dzieckiem – co było – co ciekawego – czego nie rozumie.

– Przypilnować katechizm pamięciowy – pomóc w nauce, potwierdzić oceną i podpisem.

Sprawy organizacyjne

– Dzieci, które były ochrzczone poza parafią św. Wawrzyńca muszą dostarczyć akt chrztu lub inny dokument potwierdzony pieczątką i podpisem księdza.

– Dzieci mieszkające na terenie innej parafii niż parafia św. Wawrzyńca muszą również dostarczyć zgody od proboszcza miejsca zamieszkania.

– Dzieci nieochrzczone, winny być przedstawione katechetce, celem indywidualnego omówienia przygotowania do Chrztu św.

– Dzieci przyjmujące I Komunię św. obowiązuje strój liturgiczny – alby. Mogą być z poprzednich lat, ale będzie też możliwość uszycia nowych na miarę. Obowiązuje wzór przygotowany dla parafii.

– Dodatkowe spotkania dla chętnych do zaliczania lub na rozmowę z katechetką w szkołach w czasie wyznaczonym przez katechetów.


Na ten czas przygotowania niech Pan Jezus Wam Błogosławi!

 

 

Na podstawie strony www.nowasol.kapucyni.pl